Realizacja projektu NCBR w ramach KONKURSU Szybka Ścieżka – akronim „SDNbox”

01/08/2018

 

W ramach programu Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Enamor International Sp. z o.o. wraz Exatel S.A. w zakresie Umowy Konsorcjum realizuje projekt pt.:

 

„SDNbox – wielofunkcyjne rozwiązanie teleinformatyczne definiowane programowo zgodnie z koncepcją SDN (Software Defined Networking)”

AKRONIM: SDNbox

 

Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”): Szybka Ścieżka.

Celem projektu jest stworzenie prototypu polskiej programowalnej platformy sprzętowej SDNbox do sieci telekomunikacyjnej, w oparciu o ogólnodostępne komponenty i interfejsy sieciowe, wraz z implementacją wybranych funkcji sieciowych (router, przełącznik, szyfrator, sonda, firewall, anty-DDoS, Multi-Access Edge Computing –MEC).

Platforma będzie składała się z:

  • urządzenia SDNbox – obsługującego ruch sieciowy jako urządzenie końcowe instalowane u klienta
  • sterownika SDN – warstwy logicznej definiującej funkcje sieciowe oraz odpowiedzialnej za zarzadzanie urządzeniami SDNbox
  • zestawu funkcji sieciowych – dzięki którym urządzenie SDNbox poprzez Sterownik SDN będzie mogło pełnić wybraną funkcję sieciową.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0787/17

Dofinansowanie: koszt całkowity/kwalifikowany projektu wynosi 14.496.207,35 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 9.664.394,79 zł

Okres trwania projektu: 36 miesięcy (2018/06/01 – 2021/05/31)