Systemy łączności

Posiadamy kompetencje i doświadczenie w projektowaniu i implementacji specjalnych systemów łączności oraz ich komponentów. Wykonaliśmy implementację mechanizmów transmisji danych systemów IP w radiostacjach KF/UKF oraz łączach satelitarne, zaimplementowane w SZ RP. Oferujemy nowoczesne radiolinie i radiostacje szerokopasmowe o przepływności do 1 Gb/s. Integrujemy niejawne systemy teleinformatyczne do pracy z wojskowymi systemami łączności.

Sieci radiowe SDR

Posiadamy kompetencje w implementacji rozwiązań w obszarze SDR (ang. Software Defined Radio) – algorytmów routingu w sieciach MANET, implementacji rozwiązań Cognitive Radio, integracji rozwiązań SDR z sieciami IP

Projektowanie i doradztwo

Doradzamy w obszarze wojskowych systemów łączności oraz systemów teleinformatycznych – wymiany danych przez łącza radiowe i radioliniowe implementowane w SZ RP, terminale satelitarne, projektujemy i integrujemy systemy niejawne umożliwiając wymianę danych przez łącza radiowe, optymalizujemy sieci IP do realizacji połączeń w systemach radiowych i satelitarnych