Bezpieczeństwo sieci

Systemy i sieci teleinformatyczne to kluczowy element bezpieczeństwa każdej nowoczesnej organizacji. Projektujemy, wdrażamy i zabezpieczamy jawne i niejawne systemy oraz sieci teleinformatyczne. Audytujemy istniejące systemy, dobieramy i wdrażamy sprzętowe, programowe i proceduralne środki zabezpieczeń.

RSA Archer

Zaawansowana platforma do zarządzania kluczowymi obszarami ryzyk biznesowych, wspiera zarządzanie procesami GRC w organizacji, adresuje szereg procesów związanych z zarządzaniem audytami, ciągłością działania, ryzykiem, zgodnością, usuwaniem skutków awarii

RSA Netwitness

Kompleksowa platforma klasy SIEM umożliwiająca monitorowanie i analizę zdarzeń cyberbezpieczeństwa. Rozwiązanie składa się z kilku komponentów zapewniających analizę zdarzeń i logów, przechwytywanie i analizę pakietów sieciowych, bezpieczeństwo punktów końcowych oraz efektywny mechanizm zarządzania incydentami

RSA SecureID

Sprawdzony i uznany na całym świecie mechanizm dwustopniowej identyfikacji i autoryzacji użytkowników oparty o sprzętowy lub programowy token

Palo Alto

Firewall nowej generacji (Next Generation Firewall) z wbudowanymi mechanizmami IDS/IPS opartymi o algorytmy machine learning. Zaawansowana ochrona przed wszelkimi zagrożeniami sieciowymi

Diody jednokierunkowe

Rozwiązania dla systemów automatyki przemysłowej wymagających najwyższego stopnia bezpieczeństwa, rozwiązania wykorzystywane w systemach przetwarzających informacje niejawne gwarantujące bezkompromisowe bezpieczeństwo informacji