Projekty NATO/EDA i projekty specjalne

Realizujemy zaawansowane projekty specjalne związane z projektowaniem, implementacją i wdrożeniami oprogramowania i sprzętu w obszarach cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji i przetwarzania informacji niejawnych. Zrealizowaliśmy szereg projektów badawczo-rozwojowych z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, a także projekty z budżetów agencji NATO oraz EDA. Jesteśmy otwarci na krajową i międzynarodową współpracę w tego typu przedsięwzięciach.

Integracja i konfiguracja

Projektowanie, integracja i konfiguracja złożonych systemów teleinformatycznych w ramach projektów komercyjnych oraz badawczo-rozwojowych, wirtualizacja w systemach jawnych i niejawnych

Projektowanie sprzętu i oprogramowania

Potwierdzone doświadczenie w obszarze projektowania, implementacji i wdrażania rozwiązań sprzętowych i oprogramowania z obszaru bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, jawnych i niejawnych

Dostawa sprzętu i oprogramowania

Realizacja dostaw sprzętu i oprogramowania wiodących producentów do złożonych systemów teleinformatycznych w ramach projektów komercyjnych oraz badawczo-rozwojowych

Akredytacja

Wsparcie procesu akredytacji systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje (klauzule polskie, NATO, EU), przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa – SWB, PBE, SSRS, SecOPs, SRA

Zaawansowane projekty z obszaru cyberbezpieczeństwa

Integracja rozwiązań cyberbezpieczeństwa rynku specjalnego oraz implementacja własnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa sieci i systemów niejawnych

DarkNet

Oferujemy rozwiązania monitorowania sieci DarkNet oraz usługi związane z doradztwem w zakresie działania sieci DarkNET

Monitorowanie ruchu

Oferujemy własne narzędzia do monitorowania ruchu sieciowego dużych przepływności, wdrażamy rozwiązania wiodących producentów i firm partnerskich

Sondy sieciowe

Oferujemy własną implementację sondy do analizy ruchu sieciowego działającej w trybie pasywnym. Oferujemy partnerskie rozwiązania wydajnego monitorowania ruchu sieciowego dużej przepływności (100Gbps)

Rozwiązania sprzętowe do wydajnego przetwarzania danych

Oferujemy własne rozwiązania bazujące na FPGA do wydajnego przetwarzania ruchu sieciowego (160 Gbps)

Wirtualizacja stacji operatorskich

Oferujemy rozwiązanie wirtualizacji stacji roboczych w systemach niejawnych ze wsparciem GPU, wymaganym przez dedykowane aplikacje systemów dowodzenia do wizualizacji map również 3D