Systemy specjalne

Systemy specjalnego przeznaczenia dedykowane dla organów ścigania i instytucji państwowych.

Memento Lab

Zaawansowane technologie w zakresie cyberwywiadu i pozyskiwania informacji wykorzystywane przez organy ścigania na całym świecie

Waveguard

Specjalistyczna platforma umożliwiająca organom ścigania bieżące i historyczne monitorowanie lokalizacji, przemieszczania się i komunikacji pomiędzy konkretnymi osobami lub grupami osób o dowolnej wielkości z dużą dokładnością