Security Operations Center (SOC)

Usługi monitorowania bezpieczeństwa Security Operations Center (SOC) dają do dyspozycji klientów informacje, analizy, narzędzia, technologie i procesy służące do skutecznego wykrywania i obsługi incydentów, a także integracji z innymi procesami bezpieczeństwa w organizacji.

RSA Archer

Zaawansowana platforma do zarządzania kluczowymi obszarami ryzyk biznesowych, wspiera zarządzanie procesami GRC w organizacji, adresuje szereg procesów związanych z zarządzaniem audytami, ciągłością działania, ryzykiem, zgodnością, usuwaniem skutków awarii

RSA Netwitness

Kompleksowa platforma klasy SIEM umożliwiająca monitorowanie i analizę zdarzeń cyberbezpieczeństwa. Rozwiązanie składa się z kilku komponentów zapewniających analizę zdarzeń i logów, przechwytywanie i analizę pakietów sieciowych, bezpieczeństwo punktów końcowych oraz efektywny mechanizm zarządzania incydentami

Dcoya

Wszechstronna platforma anty-phishingowa służąca do prowadzenia zaawansowanych kampanii, których celem jest poprawienie bezpieczeństwa organizacji, szkolenie pracowników i zapewnienie większej świadomości o zagrożeniach