Systemy i sieci teleinformatyczne (IT)

Systemy i sieci teleinformatyczne to kluczowy element bezpieczeństwa każdej nowoczesnej organizacji. Projektujemy, wdrażamy i zabezpieczamy jawne i niejawne systemy oraz sieci teleinformatyczne. Audytujemy istniejące systemy, dobieramy i wdrażamy sprzętowe, programowe i proceduralne środki zabezpieczeń.

Audyty bezpieczeństwa

Ocena bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz automatyki przemysłowej w oparciu o wymagania norm ISO 27001, ISO 22301, NIST SP 800-53, 800-82, UoKSC

Segmentacja sieci

Analiza architektury sieci i segmentacja z uwzględnieniem wymagań modelu Purdue, wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań sieciowych NGFW, SDN/NGN oraz diody danych

Architektura sieci

Projektowanie bezpiecznej architektury sieci IP, wdrożenia nowoczesnych rozwiązań sieciowych opartych o technologie SDN/NGN (Software Defined Network/Next Generation Network), własne rozwiązania SDN/NGN

Wykrywanie zagrożeń (RSA, Fidelis) (Threat Detection & Response)

Wdrożenia partnerskich rozwiązań z obszaru analizy i wykrywania zagrożeń, nowoczesne platformy SIEM/SOAR, EDR - (RSA, Fidelis) (Threat Detection & Response)

Bezpieczny dostęp

Wdrożenia partnerskich rozwiązań w obszarze uwierzytelniania, bezpiecznego dostępu do sieci i zasobów organizacji, technologie szyfrowania i sieci prywatnych (VPN)

CTI

Cyber Threat Intelligence – bieżące monitorowanie i udostępnianie informacji o najnowszych zagrożeniach cyberbezpieczeństwa oraz potencjalnych atakujących dostosowane do klienta, opcjonalnie uzupełnione o monitorowanie podatności (Vulnerability Intelligence)

Doradztwo

Doradztwo w zakresie projektowania, wdrażania oraz zabezpieczania systemów teleinformatycznych i automatyki przemysłowej, ocena bezpieczeństwa, dobór i wdrożenia środków zabezpieczeń