Security Operations Center (SOC)

Usługi monitorowania bezpieczeństwa Security Operations Center (SOC) dają do dyspozycji klientów informacje, analizy, narzędzia, technologie i procesy służące do skutecznego wykrywania i obsługi incydentów, a także integracji z innymi procesami bezpieczeństwa w organizacji.

SOAR

Wdrożenia platform do kompleksowego zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa w organizacji obejmujących automatyzację procesów reakcji na zdarzenia, prezentację wszechstronnych, wzbogaconych informacji o zdarzeniach oraz ustrukturyzowane podejście do procesów w SOC, tuning i utrzymanie istniejących rozwiązań

Phishing

Wdrożenia narzędzi i świadczenie usług zmierzających do podniesienia świadomości o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa w organizacji, przeprowadzanie szerokich i nakierowanych na konkretne zasoby firmy kampanii phishingowych w celu zdiagnozowania słabych punktów, szkolenia pracowników i podniesienia ich świadomości o zagrożeniach

Doradztwo

Doradztwo w zakresie projektowania i budowy SOC, analiza wymagań, dobór rozwiązań i modelu usługi, tworzenie i weryfikacja procedur, wsparcie w procesie pozyskania SOC w formie usługi – przygotowanie SIWZ/OPZ, dialog techniczny, nadzór nad wdrożeniem SOC