Szkolenia i usługi

Dostarczamy naszym Klientom wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń oraz nowych technologii w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Doradzamy w zakresie doboru optymalnych technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczeń, pomagamy w operacyjnym i proceduralnym zapewnieniu bezpieczeństwa organizacji.

Szkolenia

Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, podnoszenie świadomości o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa w organizacjach, bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo automatyki przemysłowej, bezpieczeństwo systemów przetwarzających informacje niejawne

Audyty bezpieczeństwa

Ocena bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz automatyki przemysłowej w oparciu o wymagania norm ISO 27001, ISO 22301, NIST SP 800-53, 800-82, UoKSC

Doradztwo

Doradztwo w zakresie projektowania, wdrażania oraz zabezpieczania systemów teleinformatycznych i automatyki przemysłowej, ocena bezpieczeństwa, dobór i wdrożenia środków zabezpieczeń

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

Wdrożenie dedykowanych systemów służących ochronie urządzeń mobilnych zapobiegających atakom, kradzieży danych i podsłuchom

Hardening

Utwardzanie systemów operacyjnych w celu zabezpieczenia ich przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa, przygotowywanie bezpiecznych szablonów dla systemów operacyjnych Windows i Linux w oparciu o dobre praktyki i wytyczne służb polskich i amerykańskich

CTI

Cyber Threat Intelligence – bieżące monitorowanie i udostępnianie informacji o najnowszych zagrożeniach cyberbezpieczeństwa oraz potencjalnych atakujących dostosowane do klienta, opcjonalnie uzupełnione o monitorowanie podatności (Vulnerability Intelligence)

Testy penetracyjne

Przeprowadzanie testów penetracyjnych sprzętu i oprogramowania, metodyka OWASP, testy ręczne i przy użyciu automatycznego oprogramowania

Analiza ryzyka

Analiza ryzyka systemów teleinformatycznych i automatyki przemysłowej, metodyka NIST SP 800-30, CRAMM, EBIOS z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania i uwzględnieniem wymagań GRC obowiązujących w organizacji

Segmentacja i separacja sieci

Analiza architektury sieci i segmentacja z uwzględnieniem wymagań modelu Purdue, wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań sieciowych NGFW, SDN/NGN oraz diody danych