Bezpieczeństwo automatyki przemysłowej (OT)

Bezpieczeństwo teleinformatyczne jest kluczowym elementem szeroko rozumianego bezpieczeństwa środowiska OT (ang. Operational Technology) i powinno być uwzględniane przy projektowaniu, modyfikacjach czy utrzymywaniu systemów automatyki przemysłowej i sieci produkcyjnych.

Honeywell Forge

Platforma cyberbezpieczeństwa dla systemów automatyki przemysłowej – bezpieczny dostęp zdalny i zarządzanie aktualizacjami, inwentaryzacja zasobów, monitorowanie bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i zgodnością

Honeywell SMX

Unikalne rozwiązanie zabezpieczające systemy automatyki przemysłowej przed złośliwymi atakami na USB