Systemy kryptograficzne

Implementujemy elementy systemów kryptograficznych, uczestniczymy w pracach grupy roboczej NATO rozwijającej technologie kryptograficzne – SCIP, NINE oraz NKMIS. Wdrażamy systemy dystrybucji kluczy kryptograficznych firm partnerskich, z którymi współpracujemy.

Zarządzanie i dystrybucja kluczy kryptograficznych

Oferujemy i wdrażamy systemy do dystrybucji kluczy kryptograficznych firm partnerskich. Uczestniczymy w pracach nad systemem dystrybucji materiału kryptograficznego – NKMIS oraz systemów typu Legacy

Doradztwo

Oferujemy doradztwo i prace wdrożeniowe w zakresie rozwiązań z obszaru dystrybucji kluczy oraz kryptografii (SCIP, NINE)

Wsparcie akredytacji

Wsparcie procesu akredytacji systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje (klauzule polskie, NATO, EU), przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa – SWB, PBE, SSRS, SecOPs, SRA