Systemy kryptograficzne

Implementujemy elementy systemów kryptograficznych, uczestniczymy w pracach grupy roboczej NATO rozwijającej technologie kryptograficzne – SCIP, NINE oraz NKMIS. Wdrażamy systemy dystrybucji kluczy kryptograficznych firm partnerskich, z którymi współpracujemy.

Więcej

Systemy niejawne (PL, EU, NATO)

Systemy i sieci teleinformatyczne to kluczowy element bezpieczeństwa, zwłaszcza w organizacjach przetwarzających informacje niejawne. Projektujemy, wdrażamy i zabezpieczamy niejawne systemy oraz sieci teleinformatyczne. Audytujemy istniejące systemy, dobieramy i wdrażamy sprzętowe, programowe i proceduralne środki zabezpieczeń, wspieramy proces akredytacji.

Więcej

Systemy łączności

Posiadamy kompetencje i doświadczenie w projektowaniu i implementacji specjalnych systemów łączności oraz ich komponentów. Wykonaliśmy implementację mechanizmów transmisji danych systemów IP w radiostacjach KF/UKF oraz łączach satelitarne, zaimplementowane w SZ RP. Oferujemy nowoczesne radiolinie i radiostacje szerokopasmowe o przepływności do 1 Gb/s. Integrujemy niejawne systemy teleinformatyczne do pracy z wojskowymi systemami łączności.

Więcej

Projekty NATO/EDA i projekty specjalne

Realizujemy zaawansowane projekty specjalne związane z projektowaniem, implementacją i wdrożeniami oprogramowania i sprzętu w obszarach cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji i przetwarzania informacji niejawnych. Zrealizowaliśmy szereg projektów badawczo-rozwojowych z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, a także projekty z budżetów agencji NATO oraz EDA. Jesteśmy otwarci na krajową i międzynarodową współpracę w tego typu przedsięwzięciach.

Więcej

Usługi i doradztwo

Doradzamy w zakresie doboru technologii oraz optymalnych technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczeń w systemach niejawnych. Projektujemy i wdrażamy sprzęt oraz oprogramowanie stosowane w jawnych i niejawnych systemach specjalnego przeznaczenia.

Więcej