Automatyka przemysłowa i infrastruktura krytyczna (OT)

Bezpieczeństwo teleinformatyczne jest kluczowym elementem szeroko rozumianego bezpieczeństwa środowiska OT (ang. Operational Technology) i powinno być uwzględniane przy projektowaniu, modyfikacjach czy utrzymywaniu systemów automatyki przemysłowej i sieci produkcyjnych.

Audyty bezpieczeństwa

Ocena bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz automatyki przemysłowej w oparciu o ISO 27001, ISO 22301, NIST SP 800-53, 800-82, UoKSC

Segmentacja sieci

Analiza architektury sieci i segmentacja z uwzględnieniem wymagań modelu Purdue, wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań sieciowych NGFW, SDN/NGN oraz diody danych

Honeywell Forge

Platforma cyberbezpieczeństwa dla systemów automatyki przemysłowej – bezpieczny dostęp zdalny i zarządzanie aktualizacjami, inwentaryzacja zasobów, monitorowanie bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i zgodnością

Honeywell SMX

Unikalne rozwiązanie zabezpieczające systemy automatyki przemysłowej przed złośliwymi atakami na USB

CTI

Cyber Threat Intelligence – bieżące monitorowanie i udostępnianie informacji o najnowszych zagrożeniach cyberbezpieczeństwa oraz potencjalnych atakujących dostosowane do klienta, opcjonalnie uzupełnione o monitorowanie podatności (Vulnerability Intelligence)

Doradztwo

Doradztwo w zakresie projektowania, wdrażania oraz zabezpieczania systemów teleinformatycznych i automatyki przemysłowej, ocena bezpieczeństwa, dobór i wdrożenia środków zabezpieczeń