Bezpieczeństwo sieci

Systemy i sieci teleinformatyczne to kluczowy element bezpieczeństwa każdej nowoczesnej organizacji. Projektujemy, wdrażamy i zabezpieczamy jawne i niejawne systemy oraz sieci teleinformatyczne. Audytujemy istniejące systemy, dobieramy i wdrażamy sprzętowe, programowe i proceduralne środki zabezpieczeń.

Więcej

Security Operations Center (SOC)

Usługi monitorowania bezpieczeństwa Security Operations Center (SOC) dają do dyspozycji klientów informacje, analizy, narzędzia, technologie i procesy służące do skutecznego wykrywania i obsługi incydentów, a także integracji z innymi procesami bezpieczeństwa w organizacji.

Więcej

Bezpieczeństwo automatyki przemysłowej (OT)

Bezpieczeństwo teleinformatyczne jest kluczowym elementem szeroko rozumianego bezpieczeństwa środowiska OT (ang. Operational Technology) i powinno być uwzględniane przy projektowaniu, modyfikacjach czy utrzymywaniu systemów automatyki przemysłowej i sieci produkcyjnych.

Więcej

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

Dedykowane systemy służące ochronie i zarządzaniu bezpieczeństwem urządzeń mobilnych. Systemy z tego obszaru pomagają odpowiednio zabezpieczyć urządzenia mobilne zapobiegając w ten sposób atakom, kradzieży danych i podsłuchom. Pomagają również zarządzać bezpieczeństwem tego typu urządzeń w organizacji raportując wszelkie incydenty odpowiednim osobom.

Więcej

Sieci nowej generacji SDN/NGN

Nowoczesne rozwiązania sieciowe oparte o technologie SDN/NGN (Software Defined Network/Next Generation Network), własne rozwiązania SDN/NGN.

Więcej

Sprzęt TEMPEST

Dobór, dostawa i konfiguracja sprzętu spełniającego normy obniżonej emisji elektromagnetycznej zgodnie z normą NATO SDIP-27 Level A, B, C.

Więcej

Systemy specjalne

Systemy specjalnego przeznaczenia dedykowane dla organów ścigania i instytucji państwowych.

Więcej