Realizacja projektu NCBR w ramach III KONKURSU CyberSecIdent – akronim „APAKT”

07/07/2020

W ramach III KONKURSU tj. programu badań naukowych i prac rozwojowych CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”), wraz Naukową i Akademicką Siecią Komputerową Państwowym Instytutem Badawczym („NASK-PIB”) oraz Politechniką Warszawką („PW”), Enamor International w zakresie Umowy Konsorcjum od czerwca ub. roku realizuje projekt pt.:

 

„SYSTEM REAGUJĄCY NA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W CYBERPRZESTRZENI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORNOGRAFII DZIECIĘCEJ”

AKRONIM: APAKT

Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo – programistycznych, które obejmują przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przygotowujących do wdrożenia.

W ramach projektu stworzony zostanie system służący do analizy zagrożeń związanych z propagowaniem nielegalnych i wrażliwych treści w cyberprzestrzeni przy wykorzystaniu automatycznie tworzonych modeli ich klasyfikacji, zbudowanych przy zastosowaniu nowoczesnych technik sztucznej inteligencji i rozpoznawania wzorców. Klasyfikacja będzie wbudowana w system reagowania na pornografię dziecięcą i monitorowania infrastruktury wykorzystywanej do tego typu ataków.

Numer wniosku: system ZSUN/OSF 455132

Numer umowy: CYBERSECIDENT/455132/III/NCBR/2020

Dofinansowanie: koszt całkowity/kwalifikowany projektu wynosi 16.181.353,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 15.449.588,00 zł

Okres trwania projektu: 36 miesięcy (2020/06/01 – 2023/05/31)

Szczegółowe informacje o konkursie: strona NCBR

Linki powiązane: dyzurnet.pl