Podsumowanie seminarium pt.: „Wielodomenowe systemy teleinformatyczne przetwarzające informacje niejawne – centra danych, systemy polowe i okrętowe.”

16/12/2022

W dniu 25.11.2022 roku w Warszawie w kręgielni na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Enamor International Sp. z o.o. wraz z partnerem Fujitsu Polska zorganizowało seminarium na temat: „Wielodomenowe systemy teleinformatyczne przetwarzające informacje niejawne – centra danych, systemy polowe i okrętowe”.

W trakcie seminarium poruszyliśmy następujące tematy:

  1. Wyzwania architektury bezpieczeństwa wielodomenowych systemów teleinformatycznych na przykładzie systemów polowych i okrętowych.
  2. Przykłady środków zabezpieczeń w wielodomenowych systemach teleinformatycznych.
  3. Jak zaprojektować optymalne rozwiązania Data Protection dla środowisk hybrydowych?

Opinie naszych gości na temat seminarium tylko zachęciły nas do kolejnych przedsięwzięć, które będziemy kontynuować wiosną 2023 roku.