Enamor International dołącza do społeczności uznanej organizacji Open Networking Foundation (ONF)

30/10/2020

Jesteśmy dumni, że Enamor International stał się częścią społeczności ONF i wraz z innymi członkami ONF bierzemy czynny udział w rozwijaniu i promowaniu wiedzy z zakresu transformacji infrastruktury sieciowej i tworzeniu rozwiązań w obszarze sieci definiowanych programowo (Software-Defined Networking, SDN). Dzięki temu nasza firma będzie mogła nie tylko korzystać z globalnej wiedzy innych członków organizacji ONF, ale również dzielić się naszą wiedzą pozyskaną w ramach własnych projektów.

Open Networking Foundation (ONF) to organizacja non-profit działająca pod przywództwem operatorów telekomunikacyjnych. Misją organizacji jest kierowanie transformacją infrastruktury sieciowej poprzez wspieranie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i propagujących nowoczesne technologie sieciowe, w tym technologię SDN (Software-Defined Networking).

ONF jest otwartą społecznością opartą na współpracy przy różnorodnych projektach z obszaru infrastruktury sieci definiowanych programowo (SDN), standardów związanych z protokołami OpenFlow i podobnych technologii. Obecnie ONF zrzesza ponad 200 firm członkowskich. Wśród firm członkowskich znajdują m.in. producenci i sprzedawcy sprzętu sieciowego, firmy komputerowe, firmy produkujące oprogramowanie, dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Więcej o ONF: tutaj