Enamor International organizatorem seminarium pt.: „Efektywna budowa kompleksowego SOC w oparciu o rozwiązanie NetWitness Threat Detection and Response”

13/06/2024

 

W dniu 11 czerwca 2024 mieliśmy przyjemność gościć naszych obecnych i mamy nadzieję również przyszłych klientów na zorganizowanym wspólnie przez Enamor International i producenta systemu – firmę NetWitness – seminarium poświęconym budowie Security Operation Center (SOC) w aspekcie regulacji narodowych i EU (NIS2 / KSC 2.0).

 

Wśród szeregu ciekawych prezentacji podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami z ubiegłorocznego wdrożenia SOC opartego o rozwiązanie NetWitness i uwzględniającego kompleksowe podejście do zagadnienia cyberbezpieczeństwa – analizy ruchu sieciowego (NDR), logów (LDR), zdarzeń z urządzeń końcowych (EDR) oraz integracji w ramach zunifikowanego rozwiązania SIEM do obsługi i zarządzania incydentami bezpieczeństwa dla linii L1 i L2.

Pokazaliśmy także, że wdrożenie rozwiązania do obsługi SOC nie musi być trudne i pracochłonne. Wykorzystując narzędzia firmy NetWitness, której Enamor International jest strategicznym partnerem, udało nam się wdrożyć i uruchomić kompleksowy system obsługujący SOC w czasie 2 miesięcy dla dużej organizacji wraz z integracją wielu źródeł danych. Technologia NetWitness ułatwia zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji i umożliwia realizację wymogów regulacji NIS2 / KSC 2.0.

 

Pozytywny odbiór seminarium przez naszych gości tylko zachęca nas do kolejnych przedsięwzięć, które mamy nadzieję organizować w niedalekiej przyszłości.