radio

Posiadamy potwierdzoną wieloletnim doświadczeniem i praktyką wdrożeń znajomość radiowych sieci MESH i MANET.

Jest to wiedza zarówno o budowie urządzeń tworzących takie sieci, jak i o protokołach poszczególnych warstw transmisji danych.

Mamy świadomość możliwości i ograniczeń mających źródło w prawach fizyki.