Bezpieczeństwo w świecie cyfrowym jest w dzisiejszych czasach kluczem do zapewnienia poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Znaczna część usług istnieje w świecie wirtualnym, zbudowanym z połączonych ze sobą systemów teleinformatycznych oraz urządzeń sieciowych. Obecnie rozwiązania, takie jak zarządzanie dokumentacją, poczta elektroniczna, bazy danych zawierające informacje o pracownikach i klientach, systemy komunikacji głosowej i wideo można umieścić w odpowiednio zabezpieczonych serwerowniach i mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Wszystkie wymienione wyżej usługi dostępne są z sieci lokalnej firmy, a często również poprzez publiczną sieć Internet. Pracownicy mogą korzystać z zasobów przy użyciu różnych urządzeń – komputerów, tabletów czy smartfonów – działających w oparciu o różne systemy operacyjne oraz innego rodzaju oprogramowanie, jak np. VMware czy Citrix. Wszystkie powyższe usługi, wykorzystywane prze nie protokoły sieciowe i sprzęt narażone są na ryzyko ataku, przejęcia kontroli czy przechwycenia danych, czyli utraty przez system przedsiębiorstwa poufności, integralności i dostępności. Może to skutkować utratą wizerunku firmy, a w skrajnym przypadku nawet całkowitym zablokowaniem jej działania.

Proces zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym proponowany przez naszą firmę jest kluczowy w świadomym kontrolowaniu ryzyka. Opiera się on na analizie systemów, doborze właściwych środków zabezpieczeń teleinformatycznych oraz monitorowaniu zagrożeń, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka. Samo wdrożenie zabezpieczeń teleinformatycznych nie gwarantuje niestety 100% bezpieczeństwa, ponieważ technologia, a co za tym idzie zagrożenia zmieniają się nieustannie i w szybkim tempie. Dlatego oprócz wdrożenia zabezpieczeń należy również stale analizować ryzyko, monitorować systemy teleinformatyczne i wyszukiwać ich podatności na najnowsze zagrożenia. Dopiero taki proces zarządzania bezpieczeństwem zapewnia wystarczającą minimalizację ryzyka, a w efekcie uzyskanie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa – jego danych, usług oraz pracowników.

Zapewnimy bezpieczeństwo Twojej firmy w cyberprzestrzeni.