Audyt bezpieczeństwa ma na celu sprawdzenie czy system informatyczny w danej firmie jest bezpieczny. Obejmuje wszystkie aspekty techniczne i administracyjne, mając na celu wykrycie potencjalnych podatności, na które narażony jest konkretny system. Regularne sprawdzanie bezpieczeństwa danych pozwala rozpoznać potencjalne zagrożenia i usunąć je, zanim się pojawią.

Po odpowiedniej analizie wstępnej klient wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu omówionej wcześniej infrastruktury. W ramach audytu sprawdzane są wszystkie kluczowe elementy zapewniające bezpieczeństwo badanych systemów i usług oraz weryfikacja dokumentacji zgodnie z analizą zaakceptowaną przez klienta.

Biorąc pod uwagę fakt, że systemy informatyczne wspierają działalność przedsiębiorstw każdej wielkości, działających we wszystkich branżach, okresowe audyty bezpieczeństwa informatycznego powinny stać się nieodłącznym elementem zapewniającym skuteczny system ochrony firmy.