Enamor International to szybko rozwijająca się firma branży teleinformatycznej działająca głównie w obszarach obronności i bezpieczeństwa oraz ochrony cyberprzestrzeni.

Specjalizujemy się w zaawansowanych rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz systemów teleinformatycznych i łączności. Mamy duże doświadczenie w projektowaniu, integrowaniu i testowaniu wojskowych systemów łączności opartych zarówno o środki komunikacji radiowej, jak i sieci IP.

Oferujemy usługi i produkty znacząco poprawiające bezpieczeństwo teleinformatyczne przedsiębiorstw prywatnych i instytucji administracji publicznej. Wdrażane przez nas rozwiązania minimalizują ryzyko utraty poufności, integralności i dostępności informacji. Dobieramy optymalne rozwiązania pod względem bezpieczeństwa, użyteczności i kosztów.

Nasza oferta:
• przeprowadzanie szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego,
• przeprowadzanie audytów i testów bezpieczeństwa,
• monitorowanie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
• projektowanie i budowę bezpiecznych systemów teleinformatycznych,
• implementację zabezpieczeń w systemach teleinformatycznych,
• systemy oceny bezpieczeństwa oraz wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

Obszary, w których mamy największe doświadczenie to:
• sieci rozległe (WAN),
• sieci lokalne obiektów (LAN),
• zabezpieczanie urządzeń aktywnych (routery, przełączniki),
• systemy dostępu bezprzewodowego (WiFi),
• redundancja środków łączności,
• kryptografia (VPN/IPSec),
• bezpieczne połączenia głosowe i video (VoIP),
• bezpieczeństwo usług i aplikacji.

Stosujemy kompleksowe rozwiązania systemowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.