ENAMOR INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Mołdawska 9
02-127 Warszawa

tel.: (+48) 22 822 06 73
fax.: (+48) 22 822 06 73
e-mail: enamorint@enamorint.com

NIP: 958-166-26-05
REGON: 221836167
KRS: 0000451840 (Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)