Projekt SDNbox – zaproszenie do składania ofert na dostawę elektroniki

Zapraszamy do składania ofert na dostawę komponentów elektronicznych dla projektu SDNbox.

Szczegółowe informacje związane z projektem SDNbox znajdują się w zaproszeniu do składania ofert. Termin składania ofert upływa 14 lutego 2019 r.

Projekt SDNbox – zaproszenie do składania ofert na dostawę licencji

Zapraszamy do składania ofert na dostawę licencji na oprogramowanie dla projektu SDNbox.

Szczegółowe informacje związane z projektem SDNbox znajdują się w zaproszeniu do składania ofert. Termin składania ofert upływa 14 lutego 2019 r.

Projekt SDNbox – zaproszenie do składania ofert na dostawę licencji

Zapraszamy do składania ofert na dostawę licencji na środowisko projektowe dla projektu SDNbox.

Szczegółowe informacje związane z projektem SDNbox znajdują się w zaproszeniu do składania ofert. Termin składania ofert upływa 14 lutego 2019 r.

Projekt SDNbox – zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu i licencji

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu i licencji na oprogramowanie dla projektu SDNbox.

Szczegółowe informacje związane z projektem SDNbox znajdują się w zaproszeniu do składania ofert. Termin składania ofert upływa 20 grudnia 2018 r.

Nasz projekt badawczo-rozwojowy wchodzi już w kolejną fazę prac. Dlatego szukamy dostawcy niezbędnego sprzętu.